Hypotheekadvies

Een hypotheek staat niet op zichzelf.

Het is een belangrijk onderdeel van het Totaalplan. Het is wel vaak de aanleiding om de zaken weer eens goed in beeld te krijgen, omdat u een huis wilt aankopen of uw hypotheek aanpassen.
Of u starter bent of doorstromer, particulier of ondernemer is van groot belang ,maar wel een feit. U heeft echter belangrijke keuzemogelijkheden als het gaat om meerwerk, energiebesparende maatregelen waardoor u meer kunt financieren ,starterslening, bankkeuze, rentevastkeuze, gebruikmaken van uw overgangsrecht …… Kortom veel om over na te denken.
Maak vrijblijvend een afspraak. Ons eerste gesprek is gratis en zonder verplichtingen. 

We maken een logisch onderscheid in

1.starters en doorstromers

Starters hebben een beperkte keuze uit 2 aflossingshypotheken: annuiteit of lineair. De eerste heeft een gelijkmatige maandlast, bij lineair betaal je in het begin meer maar later minder omdat je sneller aflost en dus minder rente betaalt. Wel moeten belangrijke keuzes worden gemaakt.

 • De keuze voor de rentevastperiode. Wat de meesten doen is niet altijd de beste keuze, net als bij beleggingen. Uw situatie en wensen zijn daarbij doorslaggevend, samen met onze uitleg.
 • Ook  de bankkeuze is zeer belangrijk. De voorwaarden zijn nog lang niet standaard. Voorbeelden van verkeerde keuzes: De bank geeft geen variabele rente of zelfs geen 1 jaar vast meer na afloop van de eerste renteperiode, dat is kostbaar; De bank hanteert een hoger tarief  bij verlenging dan bij aanvang. Daar zijn allerlei methodes voor; De bank geeft niet automatisch een lagere rente als de hypotheek in een lagere risicocategorie valt door aflossing of marktwerking.  Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Verkeerde keuzes voorkomt u door een goede voorbereiding. Daar dragen we graag aan bij.

2. Particulier of ondernemer

Voor de particulier is het een stuk duidelijker als het gaat om de acceptatie en beoordeling voor de hypotheek. Dit heeft mn te maken met de beoordeling van het inkomen. Het is belangrijk dat we de aanvraag voor de ondernemer goed voorbereiden en motiveren bij de juiste bank. Dat is een kwestie van ervaring. Die willen we graag toepassen om u een geschikte hypotheek te kunnen aanbieden.

Hypotheekkosten. Elk jaar moet u meer zelf meenemen als u een woning koopt. De bijkomende kosten zijn tussen 5% en 6%  In 2015 mag u nog maar 3% meefinancieren, tot in 2018  maximaal de kale aankoopprijs. Er is een belangrijke uitzondering….. Wanneer u kiest voor energiebesparende maatregelen mag u weer 6% meefinancieren van de waarde na verbouwing. U heeft dan ( vrijwel) geen eigen kapitaal meer nodig en bovendien bespaart u meer dan de kosten en aflossing van de investering. We vertellen u er graag meer over.

Specialisaties

Over ons

Ervaringen van klanten

Over ons

 • Sparen in Box 1 of Box 3
  Hierin hebben we ook een duidelijke stellingname:Box 3 is echt geld, waarmee je kunt doen wat je wilt. Box 1 is niet altijd slecht maar meestal zijn de nadelen groter dan de voordelen. Een veel voorkomend misverstand bij klanten is dat een lijfrentekapitaal beschikbaar is op de einddatum. Niets is minder waar, het dien als rekengrootheid voor een levenslange belaste uitkering van een teleurstellend laag bedrag. Bovendien is de uitkering (deels) verloren voor de nabestaande bij overlijden. 
 • Onze bedrijfsfilosofie
  Wij zijn er op uit om uw situatie duidelijk en in heldere taal in beeld te brengen en oplossingen aan te dragen. Wij vatten graag kort en bondig samen tot de kern van de situatie en de oplossingen die wij aandragen. Veel problemen die in het verleden zijn ontstaan, zijn voor een belangrijk deel veroorzaakt door onduidelijke producten, verborgen kosten en producten die elkaar overlappen.
 • De (leven)hypotheek en de woekerpolis
  Er lopen heel veel hypotheken met een woekerpolis. U denkt toch niet dat we daar weinig mee kunnen omdat de polis gekoppeld zit aan de hypotheek toch? Dat is een misverstand! Dat kan juist heel goed.. Wist u dat de meest radicale oplossing de beste is? U lost dan veel meer af met 100% zekerheid en vaak betaalt u ook nog minder. Het probleem van teveel restschuld, teveel risico en te veel betalen hebben we dan samen mooi opgelost. Wij horen het wel als u zovèr bent.
 • Voor nu, straks en later
  Het heldere besparingsplan moet ook voor de langere termijn passend zijn. Daarom werken we met eenvoudige, voordelige losse producten die met elkaar in verband staan. Geen ingewikkelde gemengde producten de onduidelijk en onwenselijk zijn en bovendien moeilijk bij te sturen. Een doel per product. Dan heb je zuivere en voordelige bouwstenen.

Ervaringen van klanten