Verbeteren en besparen

Onze werkwijze, Het Exclusief Stappenplan:
We zien vaak dat nieuwe relaties geen evenwichtig financieel plan hebben waarvan ze zelf exact weten” hoe of wat.” Vaak ontstaat in de loop van de tijd een opeenstapeling van producten waarvan ooit adviseurs hebben aangegeven dat het nodig was. Er is geen overzichtelijk plan gemaakt om u te behoeden voor teveel , te dure en overbodige producten. Wie het overzicht niet heeft laat zich gemakkelijk verleiden door zg deskundigen.

1e stap:
Wij beginnen met uw gegevens te noteren en in kaart te brengen wat u op dit moment heeft  “lopen”. Dat hoeft niet allemaal slecht te zijn maar in beeld brengen is erg belangrijk om een overzicht te kunnen maken waarop wij ons advies baseren met de nodige aanpassingen en saneringen.

2e stap:
Op basis van de inventarisatie maken we een voorlopig concept plan.
Kenmerken: zeer overzichtelijk, duidelijk,kort  en bondig . Overbodig taalgebruik hoort bij overbodige producten.
Dit concept : “om te bewaren” is verdeeld in de volgende onderdelen:
Financieel: Scan van de lopende hypotheken en financieringen, met voorlopig advies voor verbeteringen;
Bescherming: In hoeverre heeft u gedacht aan een betaalbare AOV-dekking ; Een bescherming van uw gezin bij overlijden, de zg nabestaandendekking ; En uw bedrijfsrisico bij wanbetaling.
Toekomstvoorziening: Heeft u nagedacht over uw inkomen voor later? Dat kan zeer efficiënt en goedkoop buiten lijfrentes om. Belangrijk is vermogensopbouw te regelen voor NU, STRAKS of LATER
Schadeverzekeringen: Heeft  u alle noodzakelijke privé-  en bedrijfsrisico’s afgedekt en hoe lang geleden heeft u dat laten checken? Vaak kan dat na een aantal jaren veel voordeliger en beter!

3e stap:
We bespreken het concept met u en passen dit aan nav uw wensen en ev nieuwe informatie.
Het definitieve overzicht: “Om te bewaren”wordt  gemaakt in navolging op dit gesprek en door u ondertekend als bevestiging van uw wensen.

4e stap:
We gaan samen aan het werk om de oude, te dure en overbodige producten op te zeggen en af te kopen en de nieuwe producten die in het plan passen aan te vragen en af te sluiten. De 4 belangrijkste doelen zijn: goedkoper, beter, bewuster  en overzichtelijker!

5e stap: 

We houden regelmatig contact, minimaal 1 x per 2 jaar dmv een gesprek om door te nemen of we nog op schema zitten met het totaalplan.

 

Voor de particulier: denk aan uw portemonnee!
Voor particulieren gaat het op dezelfde wijze, maar is behoefte aan een paar andere accenten en producten. Bijv een AOV is nog steeds belangrijk maar kan goedkoper in aanvulling op de bestaande verplichte regelingen. Dat geldt ook voor pensioenregelingen. Die zijn vaak verplicht en erbarmelijk slecht, maar ze zijn er wel, dus wat minder opbouwen met een eigen plan is dan te rechtvaardigen. Ook wordt vaak vergeten om een WW-dekking af te sluiten.
Wanneer u onvrijwillig werkeloos wordt ,valt uw inkomen terug met minimaal 30%.Dat is voor ca € 50,-- premie per maand te verzekeren. 30% is voor veel mensen een onverantwoord grote terugval, € 50,--per maand is goed te doen. Voor collectieve regelingen kan het nog voordeliger, zeker als de werkgever wil meebetalen, omdat dit een grote bijdrage is aan nog betere arbeidsvoorwaarden. 

Welkom om hierover te praten. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kostenloos.